O nás História Vzdelávanie Akcie Fórum


Inštitúcie a úrady

Partnerské organizácie


Poštová Adresa:
S R A S R
Katedra rádiológie SZU,
Limbová 12,
833 03 Bratislava 37

Email:
srasr@szm.sk

  Vitajte na stránkach Spoločnosti rádiologických asistentov Slovenskej republiky

  Vitajte na našej internetovej stránke S.R.A. SR - - - www.srasr.szm.sk - - - kontakt : srasr@szm.sk - - - - - -

  SRASR HĽADÁ ODBORNÍKOV PRE EFRS EXPERT NETWORK !!!

  Hľadáme odborníkov vo všetkých sférach profesijného života rádiologických asistentov/ technikov ktorí by radi napomohli zlepšovať spoluprácu EFRS a SRASR v rôznych projektoch ako napriklad EMAN European Medical ALARA Network. Rozširovanie tejto sieťe je jednou z prebiehajúcich činností EFRS. Slovensko zatiaľ nie je v tomto projekte nijako zastúpené. Preto hľadáme všetkých odborníkov v odboroch rádiografie, radioterapie, nukleárnej medicíny aby sa tak Slovensko optimálne zapojilo do všetkých budúcich akcií a šírenia informácií. Viac informácií vám poskytneme na našej emailovej adrese alebo kontaktujte prosím kajcu1@gmail.com alebo martin.mihalcin@gmail.com . Viac informacií o projekte EMAN nájdete aj na stránkach www.eman-network.eu

  Upozornenie - Členské poplatky na rok 2011
  Upozorňujeme členov SRASR aby uhradili svoj členský príspevok 15,00 EUR/rok - pre tých, ktorí už majú svoje ID číslo, novozaregistrovaní musia vyčkať na obdržanie ID registračného čísla inak takú platbu nevieme identifikovať!!! Uhradu prosíme najoptimálnejšie cez BEZHOTOVOSTNÚ PLATBU PRÍSPEVKU - bankovým prevodom napr. v bankomate, alebo cez internetbanking na účet :262 486 2417/ 1100 najneskôr do 30.3.2011.
  1100 je kód banky - Tatra banka, vaše ID číslo člena je aj variabilný symbol, ktorym vašu platbu identifikujeme!
  Za Vaše pochopenie ďakujeme.  SRASR Nové stránky ešte prechádzajú definitívnou úpravou a preto momentálne sa ešte na nich stále pracuje. Mali by ste na nich nájsť viac informácií o živote v profesii rádiologický asistent. A taktiež noviky zo sveta Rádiografie v Európe a taktiež u nás. Inovácie sú motorom rozvoja spoločnosti.

  SRASR je na Facebooku!!!

  Najdete nás aj na Facebooku Žijeme aj v profesii, diskutujeme o profesii, vymieňame si názory, informácie, prinášame inovácie pre vás.
  Pridajte sa k nám, vytvárajme spoločne novú tvár SRASR.

  Spoločnosť rádiologických asistentov Slovenskej republiky

  je dobrovoľným, nezávislým, občianskym združením registrovaným Ministerstvom vnútra SR podľa Zákona o združovaní občanov č. 83/1992 Z.z. . Toto združenie má enormnú snahu stať sa adekvátnym partnerom nielen pre organizácie v zahraničí, či doma, ale hlavne partnerom pre váš život v tomto odbore. Nová organizácia združujúca rádiologických asistentov má vo svojich stanovách zakotvené niekoľko významných cieľov znamenajúcich rozvoj profesie a odboru, zlepšovanie postavenia rádiologických asistentov a pod. Treba si uvedomiť, že tieto cieľe by mali byť videné ako dlhodobý plán SRASR, v budúcnosti by sa mohla stať oficiálnym partnerom v komunikácii s organizáciami, ktoré ovplyvňujú dianie v odbore. Takéto úsilie si vyžaduje čas a trpezlivosť. Cesta k novej jednote je nesmierne ťažká a náročná. Všetci veríme, že spoločne sa nám podarí čo najskôr vytvoriť nový priestor pre úspešnú spoluprácu, výmenu názorov a skúseností, ktorý bude mať podstatný význam pri optimalizácii podmienok v profesii rádiologický asistent/technik.
  Úlohou tejto stránky je v prvom rade informovať o pomeroch v profesii, poskytovať všetky dostupné informácie rádiologickým asistentom, ktorí sa zaujímajú o dianie v profesii a ktorí sú v dostatočnej miere inovatívni pre proces zlepšenia komunikácie medzi rádiologickými asistentmi v Slovenskej republike, organizáciami u nás, či zahraničnými partnermi. Spoločnosť by mala vytvárať absolútne novú dimenziu pre partnerskú komunikáciu v profesii rádiologický asistent. Všetky vaše návrhy a pripomienky sú vítané. SRASR verí v podporu zo zahraničia. Na stránke má každý návštevník právo na slobodný prejav, no hlavne má príležitosť byť spoluúčastníkom v dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa odboru, koncepcie, spoločnosti, organizácie a pod ( minimálne aspoň vyjadriť svoj názor ). V poslednom čase je výslovne nevyhnutné pokračovať v začatej práci a hlavne neprestávať pretože dejiny sa tvoria dnes. V Európe sú takéto organizácie súčasťou profesijného a odborného rastu každého rádiologického asistenta. U nás sa musíme snažiť všetci aby nakoniec SRASR mohla byť úspešná a silná spoločnosť uznávaná aj organizáciami doma ale i v zahraničí. Každý má príležitosť priložiť ruky k dielu, my v SRASR dúfame že sa stretneme s dostatočným záujmom odborníkov v profesii. V nadchádzajúcom období SRASR by mala byť neoddeliteľnou súčasťou života rádiologických asistentov u nás.

  Preklad informácií (info o spoločnosti ISRRT) nie je profesionálnym prekladom, informácie o ISRRT preložené do slovečiny sú hlavne orientačné, a majú výhradne len informatívny charakter. Preložený text neprešiel jazykovou úpravou. V každom prípade spoločnosť ISRRT víta každú snahu na podporu cieľov ISRRT v nových krajinách.

  Snahou tejto stránky je :

  • zabezpečovať dialóg medzi zainteresovanými stranami,
  • poskytovať priestor na výmenu názorov a skúseností z praxe,
  • prinášať informácie o profesii z domova i zo zahraničia,
  • prispievať ku komunikácii medzi vzdelávateľmi (školami,univerzitami) a asistentmi,
  • vyjadrovať sa k problematike vzdelávania rádiologických asistentov,
  • upozorňovať na nedostatky a chyby,
  • identifikovať možné oblasti s dosiahnuteľným zlepšením,
  • byť inovatívnym prvkom v rozvoji profesie,
  • spolupracovať s partnermi ako z domova, tak i zo zahraničia,
  • postupne vytvárať jednotný priestor pre výmenu informácií rádiologických asistentov.
  Podobné organizácie v našom Euro-regióne
  Iné organizácie združujúce rádiologických asistentov na Slovensku

   Iné spoločnosti a organizácie, ktoré združujú rádiologických asistentov na Slovensku.

   Sekcia rádiologických asistentov pri Slovenskej lekárskej spoločnosti
   Webová stránka : www.sls.sk-eu.com

   Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov
   Webová stránka SK SZP : www.skszp.szm.sk
   Webová stránka Regionálnej Komory SZP : www.rkszp-blava.szm.sk
   Táto komora sa stala sekčnou komorou v novej organizácii - SKIZPALT
   Sekcie medicínsko technických pracovníkov v zdravotíctve SR - www.sekmtp.sk

   Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
   asistentov, laborantov a technikov - SKIZPALT

   Webová stránka SKIZPALT : www.skizpalt.sk
  Užitočné informácie nájdete na stránkach