O nás História Vzdelávanie Akcie Fórum


Inštitúcie a úrady
Partnerské organizácie


Poštová Adresa:
S R A S R
Katedra rádiológie SZU,
Limbová 12,
833 03 Bratislava 37

Email:
srasr@szm.sk

    .......

Akcie, Kongresy, Stretnutia

Konferencie, Workshopy, Kongresy rádiolog. asistentov
Comming Meetings, Workshops, Congresses for Radiographers, Radiological Technologists, Radiological Asisstants, Radiology Engineers and all importand Events.
If you're organizer and have interest to promote your courses, or meetings, congresses etc., we publish it gladly on this web side. Contact us on srasr@szm.sk, please.


Uvádzajte tieto informácie
Názov stretnutia
Kedy a kde:
Organizátor akcie:
E-mail:
Tel.:
Fax.:
Kontakt:
Viac informácií na:
Prihláška:
Jesenný seminár rádiologických technikov 2011
Kedy a kde: 23.-25.september 2011 SOREA Hotel SNP, Jasná
Organizátor akcie: Spoločnosť rádiologických asistentov Slovenskej republiky a Slovenská Komora Medicínsko-Technických Pracovníkov
E-mail: strapkovaj@atlas.sk
Tel.: Tel. 0910 907 568, 0917 483 893
Fax.:
Kontakt - Ubytovanie (Prihlášky na akciu): Žiadosť o ubytovanie Email: strapkovaj@atlas.sk
Prihláška - Aktívna účasť: Aktívna účasť AUTOR
Poznámka: Doporučujeme neformálne oblečenie. Potvrdenia o účasti sa budú vydávať v sobotu 24.9.2011 po ukončení odborného programu. Akcia je ohodnotená počtom kreditov 14. Informácie k odbornému i relaxačnému programu dostanete pri registrácii. Poplatky (predbežne): Ubytovanie 1osoba/noc 25 €; Strava 1osoba/polpenzia 12 €; Spoločenský večer: 12 € Konferenčný poplatok: 15 € - člen SRASR alebo SK MTP 25 € - nečlen 10 € - pre účastníkov s aktívnou účasťou - autor
Registrácia účastníkov: 23.9.2011 o 10:00 registrácia účastníkov;
Informačný buletin: Jesený seminár 2011 vo formáte pdf pre Adobe Acrobat Reader.